Psychoterapia – sesje terapeutyczne, czas trwania, efekty

0
2102

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą służy do przedstawienia i zdefiniowania problemów, z którymi zmaga się pacjent oraz do ustalenia sposobu poradzenia sobie z nim. Jedna sesja może okazać się niekiedy niewystarczająca. Kluczem na tym etapie jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, który może przyjmować różnorodne formy w zależności od metodologii stosowanej przez danego psychoterapeutę. Niektórzy skupiają się na zadawaniu konkretnych pytań, inni wolą wnioskować na podstawie wywodu pacjenta. Zadaniem terapeuty jest również ocena zdrowia psychicznego pacjenta i podjęcia decyzji czy w danym przypadku wystarczająca może okazać się psychoterapia, czy jednak wymagane będą szersze konsultacje, np. psychiatryczne w kontekście włączeniem farmakologii. Psychoterapeuta na tym początkowym etapie diagnozuje problem, przekazuje swój sposób rozumienia pacjentowi, aby potwierdzić jego słuszność, a następie przedstawia możliwe ścieżki terapii. Niekiedy już takie jedno spotkanie przynosi pacjentowi ulgę i rodzi nadzieję na odmianę swojego życia na lepsze. Już samo zrozumienie przez drugiego człowieka, czego być może ktoś wcześniej pacjent nie doświadczał stanowi pozytywny efekt początków terapii.

Psychoterapia – czym jest?

To spotkania dwojga ludzi, podczas których jedna z osób przedstawia swoje problemy, rozterki itp., podczas gdy rolą drugiej strony jest udzielenie pomocy w pracy nad nimi, nakierowuje na odpowiednie ścieżki radzenia sobie z trudnościami. To działania dwustronne oparte na dialogu, podczas których zarówno psychoterapeuta, jak i pacjent wykazują się aktywnością. Dobrą analogią dla tej sytuacji jest nauka języków obcych podczas, których uczeń nie zna języka i kierowany wskazówkami nauczyciela nabywa tej nowej kompetencji – ostatecznie dochodzi do tego samodzielnie, bowiem nauczyciel ani nikt inny nie nauczy się tego za niego. Dlatego tak ważny jest dobry nauczyciel, jak i w przypadku psychoterapii – dobry specjalista, terapeuta.

Psychoterapeuta w Krakowie – www.myszkowska-litwa.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]